Stress Preventie

Wanneer een ‘circuit’ herhaaldelijk wordt geactiveerd, kan er een standaardinstelling ontstaan: Namelijk de reactie waarvan de kans het grootst is dat die zal optreden.

Wanneer je je veilig en geliefd voelt, specialiseren je hersenen zich in ontdekken, spelen en samenwerken. Wanneer je je bang en ongewenst voelt specialiseren ze zich in het omgaan met gevoelens van angst en verlating. Het goede nieuws is dat je hersenen ook weer ‘nieuwe paden’ kunnen maken, nieuwe verbindingen kunnen leggen.

Praten over je gevoelens en ze kunnen duiden is zeer waardevol maar gebleken is dat het weinig effect heeft op de automatische, fysieke en hormonale reacties van het lichaam. De angst en stress heeft zich namelijk in jouw brein vastgezet wat zich uit in jouw lichaam.

Charles Darwin schreef al dat hart, ingewanden en hersenen communiceren met elkaar via de hersenzenuw. Deze zenuw is betrokken bij het uitdrukken en reguleren van emoties in mens en dier.  Als de geest zich in opgewonden toestand bevindt heeft dit bijvoorbeeld een onmiddellijk effect op de toestand van de ingewanden. Overmatige stress gaat vaak gepaard met verstoorde nachtrust en zintuigelijke overbelasting.

Te veel stress geeft je het gevoel dat je het niet meer kunt overzien en je wordt vaak teruggeworpen naar het verleden waarop je vervolgens je keuzes ook baseert.

Via het lichaam kun je een verandering tot stand brengen. Je leert dat het gevaar geweken is en dat je mag leven in de realiteit van het nu. Door te bewegen met aandacht vergroot je je bewustzijn. Het simpele feit dat je opmerkt wat je voelt, resulteert in emotieregulatie.

Het helpt je niet wanneer je nog langer te negeert wat er in je omgaat. Gevoelloosheid en sensatiezucht maakt het leven op korte termijn dragelijker maar de prijs die je betaalt is hoog. Je kunt het bewustzijn verliezen wat er in je lichaam gebeurt en daarmee het gevoel verliezen wat echt goed is voor jou. Wanneer je je lichaam weer voelt is het makkelijker om bewuste en dus goede keuzes te maken.

Een effectieve aanpak van stress is dus alleen haalbaar wanneer je aandacht hebt voor wat je zintuigen oppikken. In mijn praktijk werken we met deze 2 sporen aanpak; we gaan in dialoog om helder te krijgen wat voor jou niet meer werkt, wat je wilt veranderen maar niet weet hoe. Tegelijkertijd zoeken we de spanning op in jouw lichaam middels aandachtgerichte houdingen en meditatief zelfonderzoek.